Aanmelding

POH behandeld op afspraak. Een verwijzing van arts of specialist is niet altijd noodzakelijk. U kunt zich telefonisch, per mail of met behulp van het aanmeldingsformulier aanmelden bij de praktijk.

Aanmelding met verwijzing: 

Als u zich heeft aangemeld bij POH, dan wordt eerst een intake-afspraak gepland. Tijdens deze intake wordt uw hulpvraag geïnventariseerd. Wij verzoeken U 1 of meerdere vragenlijsten  in te vullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat de start situatie is en wat uw vorderingen in de loop van de behandeling zijn. 

Aanmelding  zonder verwijzing (Directe Toegankelijkheid):

Als u zich heeft aangemeld bij POH zonder een verwijzing van arts of specialist, dan volgt eerst een screening  om uw klacht te inventariseren. Hiervan zal altijd een verslag naar uw huisarts worden gestuurd. Aansluitend wordt op afspraak de intake en  lichamelijk bewegingsonderzoek gedaan.

Aanmelden

Behandelovereenkomst

Aan het einde van het vervolgconsult wordt een behandelovereenkomst aangegaan; u maak samen met de oefentherapeut op basis van de verkregen resultaten uit intake, vragenlijsten en lichamelijk bewegingsonderzoek een behandeldoel, een plan ( frequentie en duur), waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen. Tevens zult u door de oefentherapaut geinformeerd worden over eventuele complicaties of bijwerkingen die kunnen optreden, eventuele andere ( co) behandelings mogelijk-heden/interventies. Ook zal de oefentherapeut u mondeling of in vorm van verwijzing naar de website, informeren aangaande huisregels, privacy-regelement, dataverwerking en klachtenregeling.

Wat neemt u mee?

  • Verwijspapieren als u door een arts of specialist verwezen bent
  • Verzekeringsgegevens 
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Twee badhanddoeken of een hoeslaken
  • Binnenschoenen/ slippers/sokken

Een behandeling na de eerste intake duurt minimaal 1x 30 minuten of  maximaal 2x 30 minuten.

Afmelden en afspraken wijzigen 

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd. Niet-nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Zie hiervoor ook de betalingsvoorwaarden/ huiregels in de praktijk. Indien u in het weekend af wil bellen, kunt u een bericht inspreken via de voicemail (0229-239440), emailbericht sturen naar info@praktijkoefentherapiehoorn.nl. of een SMS, Whatsapp bericht sturen naar het mobiele nummer van uw zorgverlener.

Verslaglegging 

Conform de richtlijnen van onze beroepsgroep sturen wij na afloop van een hersteltraject een eindrapportage naar uw verwijzer. 

Klanttevredenheidsonderzoek                                                            

Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk. Wij zullen u uitnodigen mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek.

Deelname betekent uw medewerking aan een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Qualizorg B.V.:

  • Uw (e-mail) adres opgeven
  • Een digitatle uitndodiging ontvangen
  • Circa 5 minuten een online vragenlijst invullen
  • Volledig anoniem blijven
  • Gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerlen                   
Anonimiteit en vertrouwelijkheid                                      

Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd. Voor meer informatie zie of vraag de folder in de praktijk of ga naar www.Qalizorg.nl