Over POH

Zelfempowerment

Bij Praktijk Oefentherapie Hoorn (POH) staan we voor zelfempowerment, waarbij uw gezondheid onze uitdaging is! Wij werken vanuit het idee dat persoonlijke ontwikkeling voor iedereen belangrijk is en vanuit de overtuiging dat mensen de kracht in zich hebben om zelf iets aan hun klachten of problemen te doen. Soms is er behoefte aan begeleiding en handvatten.

 

 “POH uw kruiwagen naar fit en vitaal!”

 

Wijsheid 

POH is een innovatief paramedisch bedrijf, met  therapie, coaching en training gericht op persoonlijke ontwikkeling en herstel in één. Onze aanpak is simpel ; verander wat U kunt veranderen en accepteeer wat U niet veranderen kunt.

Wij kiezen een invalshoek waarbij het accent ligt op u als mens. Op uw veerkracht, vitaliteit en op wat het leven betekenisvol maakt. Van ineffectieve pogingen, naar effectieve acties, van onbewust naar aandachtig zijn, van ontwetendheid naar wijsheid.

 

Wij zetten U in beweging met de wijsheid van nu.