Kwaliteit/ Registratie

Evidence based/ Practice based zinnige, zuinige, zorg!

Onze oefentherapeuten zijn op HBO- gediplomeerd en geschoold in didactische vaardigheden , oplossingsgericht denken, MI (Motivational Interviewing) , PST (Problem Solving Therapy), ACT (Acceptance Commitment Therapy)en CGT-i (cognitieve gedragstherapie insomnia).

 
POH zet zich in voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze werkwijze door het verzamelen van data en de deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 
Wij zijn kwaliteit geregistreerd en zijn aangesloten bij ; 

         

            
           


Uitvoerige beschrijving van onze kwalitatieve expertice 

 

Community of Practice

POH maakt met het begeleiden van stagiaires, deel uit van de community of practice met de Opleiding Oefentherapie Mensendieck van de Hogeschool van Amsterdam. 

Een community of practice is een leergemeenschap waarin onderwijs, onderzoek en werkpraktijk samenkomen. In de video wordt toegelicht hoe dit platform voor kennisdeling er in de praktijk uitziet.